Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Konstruktion » Betong- och murverkskonstruktioner

Betong- och murverkskonstruktioner

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO06
Namn: Betong- och murverkskonstruktioner
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - känner till använda symboler , beteckningar, stomsystem, laster, beräkningsmodeller och normer för betongkonstruktioner (3)
- känner till betongens materialegenskaper (1) och kan dimensionera balkar och plattor mot böjning och skjuvkraft (3) och pelare och väggar mot normalkraft och moment (3)
- kan kapa armeringen i kontinuerliga balkar (5) och plattor (3)
- känner till stålets materialegenskaper (1), bockningskrav (3), täckskikts- och avståndskrav (3) och förankringskrav vid upplag (5)
- kan grovkontrollera deformationer i armerade konstruktioner (3)
- känner till tradionell murning och tunnfogsmurning (1) och kan planera arbetet (3)
- kan dimensionera vanligt förekommande murverk (3)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen