Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Konstruktion » Stålkonstruktioner 1

Stålkonstruktioner 1

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO05
Namn: Stålkonstruktioner 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - Känner till (1) skillnaden mellan varm- och kallbearbetade konstruktionselement, samt känner till hurudana profiltvärsnitt som finns (1) och (3) vet till vilka ändamål tvärsnitten lämpligen kan användas till.
- Känner till stålets livscykel och kan redogöra för de vanligaste rost- och brandskyddsmetoderna (1).
- Kan kontrollera till vilken tvärsnittsklass en balk tillhör samt kan dimensionera balkar i tvärsnittsklass 1, 2 och 3 enligt elasticitetsteorin (1). Vet (3) när man får dimensionera balkar enligt plasticitetsteorin och kan dimensionera balkar och tryckta stänger enligt lämplig teori, beroende på tvärsnittsklasstillhörighet.
- Kort kan redogöra för när det för balkar finns risk för vippning(1) och (3) kan kontrollera om en balk är tillräckligt stagad.
- Kan dimensionera skjuvade bultförband och (3) eller (1) dragna och skjuvade svetsförband enligt den förenklade metoden.
- Känner till (1) vad som är väsentligt att ingår i och kan läsa typiska stålritngar (delritningar, helheter och linjeritningar). Kan uppgöra nödvändiga konstruktionsritningar för mindre stålbyggnader (3).
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen