Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Konstruktion » Träkonstruktioner 1

Träkonstruktioner 1

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO04
Namn: Träkonstruktioner 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - känner till träets egenskaper (1) och principerna för klassificering av virke (3)
- känner till olika träprodukter (1) och användningsområden (3)
- kan dimensioneria massiva balkar och pelare (3)
- kan dimensionera enkla förband (3)
- känner till principerna för (3) och kan beräkna (5) stabilisering av småhus
- kan rita plan och skärningar av trästomme för småhus (3)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen