Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Konstruktion » Hållfasthetslära

Hållfasthetslära

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO02
Namn: Hållfasthetslära
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - Känner till grunderna i elasticitetsteori (1) och plasticitetsteori (3).
- Känner til olika typer av spänningar, symboler, begrepp och definitioner som behövs vid hållfasthetsberäkning (3).
- Kan (1) ta fram spänningsfördelningen i ett böjt och/eller tryckt tvärsnitt. Behärskar (3) att ta fram spänningsfördelningen vid sned böjning och att optimera tvärsnitt med beaktande av aktuell spänningsfördelning (5).
- Kan (1) för enkla och (3) för komplicerade, av olika material sammansatta, tvärsnitt beräkna spänningsfördelning utgående från aktuell yttre påkänning.
- Kan (1) för rektangulära tvärsnitt, (3) för vanliga stålprofiler och (5) för sammansatta profiler, beräkna olika former av skjuvkapacitet.
- Kan för tryckta (1) och (3) kombinerat med böjda, rektangulära tvärsnitt beräkna tvärsnitts kapacitet mot knäckning.
- Förstår vad huvudspänningar är (3) och kan bestämma dessa (5)
- Förstår (1) och kan beräkna (3) förlängningar och formändringar
- Förstår sambandet mellan skjuvning och förskjutning (1)
- Känner (3) till innebörden av vridcentrum och (5) kan beräkna vridkapacitet för enkla tvärsnitt.
- Förstår (1) vad plastiskt böjmotstånd betyder och kan beräkna mittaxelns läge. Kan (3) beräkna plastiskt böjmotstånd för ett sammansatt tvärsnitt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen