Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Konstruktion » Byggnadsstatik

Byggnadsstatik

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO01
Namn: Byggnadsstatik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - Kan (1) med hjälp av jämviktsekvationer beräkna upplagskrafterna för statiskt bestämda bärverk.
- Kan (1) ta fram böjmoment och tvärkraft för statiskt bestämda balkar.
- Kan (3) både rita och avläsa M- och V-diagram. Samt (5) kan utgående från givna M- & V-diagram både ta fram laster och kombinerade problemställen.
- Förstår (1) fackverksbalkars strukturella funktion och kan med någondera metoden ta fram önskade stångkrafter. Kan (3) använda både knutpunktsmetod och snittmetod för att beräkna stångkrafter. Behärskar (5) vardera beräkningsmetod och kan på optimalt sätt kombinera de båda.
- Kan (1) med hjälp av formelsamling beräkna balkars nedböjning. Kan (3) med Mohrs analogi beräkna nedböjning för vanliga lastfall. Behärskar (5) att kombinera formler för att beräkna nedböjning för mera avancerade belastningsfall.
- Kan (1) för rektangulära tvärsnitt och (3) för sammansatta tvärsnitt göra enkel tvärsnittsdimensionering med avseende på böjmoment. och nedböjning. Behärskar (5) optimering av tvärsnitt med tanke på böjmoment, tvärkraft och nedböjning.
- Känner till spänningsfördelning i tvärsnitt på grund av normalkraft, böjmoment och tvärkraft (3).
- Kan använda komersiellt program för strukturanalys (3).
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen