Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Konstruktion

Konstruktion

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO
Namn: Konstruktion
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 9    År 3: 6    År 4: 0    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - får grundläggande kunskaper om bärverk, beräkningsmodeller, laster och lastförutsättningar
- kan dimensionera vanligt förekommande bärverk i betong, stål, trä eller murverk enligt Eurocode 2, 3, 5 och 8
- kan beräkna krafter, spänningar och deformationer i statiskt bestämda bärverk med olika metoder
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen