Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Planering » Byggnadsdokument

Byggnadsdokument

Utförandeplaner
Kod: BYV14PL04
Namn: Byggnadsdokument
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Tomtplanering:
(1) Kan uppgöra mycket enkla byggtekniska handlingar för en separat jordbyggnadsentreprenad för en större tomt.
(3) Kan uppgöra byggtekniska handlingar för en separat jordbyggnadsentreprenad för en större tomt.
(5) Kan uppgöra detaljerade byggtekniska handlingar för en separat jordbyggnadsentreprenad för en större tomt.

Arbetsritningar och delritningar:
(1) Känner till det mest grundläggande om innehåll i arbetsritningar och vilka delritningar som krävs i arbetsritningsskedet, samt kan ta ut dessa ur ett modelleringsprogram för arkitektplanering.
(3) Vet det mest grundläggande om innehåll i arbetsritningar och vilka delritningar som krävs i arbetsritningsskedet, samt kan anpassa och ta ut dessa ur ett modelleringsprogram för arkitektplanering.
(5) Kan skapa arbetsritningar och delritningar som krävs i arbetsritningsskedet, samt kan anpassa och ta ut dessa som korrekta ritningar ur ett modelleringsprogram för arkitektplanering.

Beskrivningar:
(1) Vet hur en byggnadsbeskrivning ska se ut och vilken betydelse den har i byggprocessen.
(3) Kan komplettera en byggbeskrivning, vet hur den ska vara uppbyggd och kan uppgöra en byggsättsbeskrivning.
(5) Kan uppgöra en byggbeskrivning, vet hur den ska vara uppbyggd, och kan reglera kvalitetskrav i byggandet, samt kan uppgöra en byggsättsbeskrivning.

Förteckningar:
(1) Kan ta ut förteckningar ur en arkitektmodell av en byggnad.
(3) Kan skapa egna och ta ut enkla förteckningar ur en arkitektmodell av en byggnad .
(5) Kan skapa egna och ta ut förteckningar ur en arkitektmodell av en byggnad .

- känner till grunderna i akustisk planering av byggnad (1), kan välja lämplig lösning (3) och motivera valet (5) med hänsyn till funktion, hållbarhet, estetik och ekonomi.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen