Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Energieffektivitet och hållbart byggande » Husteknik

Husteknik

Utförandeplaner
Kod: BYV14EF07
Namn: Husteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - få en helhetsbild av hustekniska installationer och anläggningar
- få grundläggande kunskap om olika system för
- uppvärmning
- kylning
- ventilation
- vatten och avlopp
- styrning och reglering
- el-, data- och tele
- övervakning
- förstår hur VVS-tekniken påverkar den övriga byggnaden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen