Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Energieffektivitet och hållbart byggande » Inomhusklimat

Inomhusklimat

Utförandeplaner
Kod: BYV14EF06
Namn: Inomhusklimat
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - känner till olika sätt att utföra mätningar av inomhusklimat (1) , metodernas påliltlighet (3) och kan självständigt mäta och tolka resultaten (5)
- känner till lagstiftning, förordningar och bestämmelser som berör granskning och bedömning av inomhusklimatet.
- känner till vilka faktorer som kan inverka negativt på inomhusklimatet samt känner till hur dessa storheter mäts.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen