Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Energieffektivitet och hållbart byggande » Byggnadsfysikaliska mätningar

Byggnadsfysikaliska mätningar

Utförandeplaner
Kod: BYV14EF04
Namn: Byggnadsfysikaliska mätningar
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - Känner till och kan utföra vanliga byggnadsfysikaliska undersökningar, kan göra skriftlig rapport från undersökningen samt kan ta fram relevanta jämförelsevärden ur litteraturen att jämföra mätvärden med (1). Kan (3) dra korrekta slutsatser utgående från mätresultat och jämförelsevärden, samt känner till hur noggrannhet vid utförandet av mätning inverkar på mätresultatets noggrannhet och tillförlitlighet. Kan (5) ingående och noggrant både utföra undersökning och därefter analysera resultat och prover, samt dra korrekta slutsatser av baserat på dessa.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen