Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Energieffektivitet och hållbart byggande » Byggnadsfysikens grunder

Byggnadsfysikens grunder

Utförandeplaner
Kod: BYV14EF03
Namn: Byggnadsfysikens grunder
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Värmeteori:
(1) Förstår några central värmeflödesbegrepp och kan beräkna enklare U-värden för hand och med datorprogram enligt föreskrift.
(3) Förstår de centrala värmeflödesbegreppen och kan beräkna ET-tal och U-värden för hand och med datorprogram enligt föreskrift.
(5) Förstår de centrala värmeflödesbegreppen och kan noggrannt beräkna ET-tal och U-värden för hand och med datorprogram enligt föreskrift.

Byggnadsteknik:
(1) Kan rita några enkla anslutningsdetaljer för ett bostadshus i olika material. Känner till hur golv, ytterväggar, tak ska fungera. Känner till grundläggande lösningar och material för våtrum
(3) Kan planera och rita några vanliga anslutningsdetaljer för ett bostadshus i olika material. Känner till hur golv, ytterväggar, åstak och låglutande tak fungerar. Känner till grundläggande lösningar och material för våtrum
(5) Kan ingenjörsmässigt planera och rita några vanliga anslutningsdetaljer för ett bostadshus i olika material. Känner detaljerat till hur golv, ytterväggar, åstak och låglutande tak fungerar. Känner till grundläggande lösningar och material för våtrum

Mätning:
(1) Känner till fuktmätare och värmekamera och kan sammanställa en enkel rapport på undersökningar
(3) Känner till mätningsprinciper med fuktmätare och värmekamera och kan sammanställa en strukturerad rapport på undersökningar.
(5) Känner till mätningsprinciper med fuktmätare och värmekamera och kan sammanställa en trovärdig rapport på undersökningar.

- Förstår hur fukt och värme vandrar genom de vanligaste förekommande golv-, vägg- och bjälklagstyperna samt var de största svagheterna finns.

- Är bekant med de olika brandklasserna för byggnader och känner till vilka faktorer som primärt inverkar på val av brandklass. Känner till centrala brandtekniska beteckningar, samt regler och principer för brandsektionering och klassificering av bärande konstruktioner. Har insikter i hur avstånd, fönster, dörrar och sektioneringar inverkar på utrymningsmöjligheter för en byggnad (1). Kan (3) för en byggnad bestämma lämplig brandklass, samt vidare ta reda på vilka krav som ställs på ytmaterial, areal, maximalt personantal, bärande konstruktioner, sektionering och utrymning enligt aktuella normer för produktions- och lagerbyggnader. Behärskar (5) brandprojektering och är väl förtrogen med bestämmelserna E1, E2 och E9.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen