Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Energieffektivitet och hållbart byggande » Betongteknologi

Betongteknologi

Utförandeplaner
Kod: BYV14EF02
Namn: Betongteknologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - är förtrogen med betongens beståndsdelar
- kan tillverka olika betongtyper
- kan metodiskt undersöka materialegenskaper
- har kunskaper om utförande av betongarbeten
- har grundläggande insikteri kraven i RYL och om kvalitetskontroll
- kan fungera som betongarbetsledare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen