Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Energieffektivitet och hållbart byggande » Materialkunskap

Materialkunskap

Utförandeplaner
Kod: BYV14EF01
Namn: Materialkunskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - känner till egenskaperna och användningsområdena för de vanligaste byggnadsmaterialen
- kan metodiskt undersöka materialegenskaper
- har grundläggande kunskaper i livscykelanalys och materialkostnader
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen