Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Energieffektivitet och hållbart byggande

Energieffektivitet och hållbart byggande

Utförandeplaner
Kod: BYV14EF
Namn: Energieffektivitet och hållbart byggande
SP totalt: 25
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 10    År 3: 12    År 4: 0    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen