Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Profilering: Produktion » Företagsförlagd utbildning » Företagsförlagd utbildning, produktion

Företagsförlagd utbildning, produktion

Utförandeplaner
Kod: BYV14FFU01
Namn: Företagsförlagd utbildning, produktion
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 30    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - få erfarenhet av att självständigt ansvara för olika arbetsskeden
- få erfarenhet av hur man i praktiken utför olika faser i byggnads-processen
- dokumentera byggprocessen med metoder som erhållits i andra ämnen i form av fyra projektarbeten som kan behandla:
- arbetarskydd
- logistik
- arbetsplatsteknik
- produktionsstyrning
- kostnads-, tid- och resursplanering
- speciella frågor för arbetsplatsen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen