Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Valfritt främmande språk

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Valfritt främmande språk
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- har kännedom om de viktigaste elementen i språkets struktur och kan tillämpa dessa i vanliga praktiska situationer i arbets- och vardagsmiljö.
- behärskar såväl muntlig som skriftlig kommunikation
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper utgående från sin egen kunskapsnivå
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar: Studerande antas avlägga 6 studiepoäng av ett valfritt främmande språk.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen