Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Profilering: Produktion » Produktion » Produktionsteknik 2

Produktionsteknik 2

Utförandeplaner
Kod: BYV14PR06
Namn: Produktionsteknik 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - behärskar avtalsteknologin inom byggnadsproduktion (5) och känner till arbetsavtalslagstiftningen (1)
- kan kostnadsplanering (5) och övervakning av byggnadsprojekt (3)
- kan tillämpa de centrala företagsekonomiska principerna för att byggnadsprojektet når de planerade ekonomiska målen (5)
- behärskar logistik och inköp på arbetsplatsen (3)
- kan grunderna i tid-och resursplanering (3)
- känner till byggnadsmaskiner och maskintekniska anläggningar använda inom branschen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen