Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Profilering: Konstruktion » Företagsförlagd utbildning » Företagsförlagd utbildning, konstruktion

Företagsförlagd utbildning, konstruktion

Utförandeplaner
Kod: BYV14FFU02
Namn: Företagsförlagd utbildning, konstruktion
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen