Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Profilering: Konstruktion » Konstruktion » BIM för konstruktionsplanering

BIM för konstruktionsplanering

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO10
Namn: BIM för konstruktionsplanering
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - Kan använda 3D modelleringsprogram för att ta fram konstruktioners snittkrafter (1) och kan (3) med programmet dimensionera stommen för en byggnad eller konstruktion. Kan (5) optimera i modellen ingående tvärsnitt med avseende på laster och spänningar.
- Känner (1) till och (3) kan använda de vanligaste programmen för dimensionering av centrala strukturelement, vilka ingår i vanliga stål- och/ eller betongstommar.
- Kan (1) med aktuellt program och dess centrala funktioner modellera stommen till en byggnad och ta fram nödvändiga ritningar ur modellen. Kan (3) exakt modellera och manipulera alla ingående komponenter, samt göra egna förband i modellen och kan dessutom göra alla nödvändiga programinställningar för ett nytt projekt. Till fullo (5) behärskar programmet, dess inställningar samt att manipulera ritningar och deras inställningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen