Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Profilering: Konstruktion » Konstruktion » Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO03
Namn: Byggnadsmekanik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - kan använda kraftmetod och förskjutningsmetod på statiskt obestämda balkar (3)
- kan manuellt lösa krafter och förskjutningar i enkla statiskt obestämda ramar, bågar och fackverk med förskjutningsmetod
- kan lösa statiskt obestämda stångbärverk med systematiserad förskjutningsmetod i matrisform (3)
- kan göra egna tillämpningar i Excel eller MathCad med systematiserad förskjutningsmetod (5)
- förstår vad arbetsbegreppet innebär inom mekaniken (1)
- kan beräkna bärförmåga för balk och ram med gränslastteori (3)
- har grundläggande kunskaper om dynamiskt belastade konstruktioner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen