Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Profilering: Konstruktion » Konstruktion » Träkonstruktioner 2

Träkonstruktioner 2

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO07
Namn: Träkonstruktioner 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - ge fördjupad kunskap om dimensionering av bärande träkonstruktioner enligt Eurocode 5
- känner till (1) och kan dimensionera (3) olika mekaniska förband
- känner till (1) och kan dimensionera hål och urtag i balkar (3)
- känner till egenskaperna för (1) och kan dimensionera raka, pulpet, sadel, böjda och bumerangbalkar med beaktande av moment, skjuvkraft, tillåten nedböjning och vippning (3) och effekter som beror på tillverkning (krökning, lamellsnedskärning) och form (icke linjär spänningsfördelning, dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen) (5)
- känner till (1) och kan dimensionera treledsramar (3) och -bågar av limträ och lamellträ
- känner till (1) och kan dimensionera (3) stabiliteten för hall
- känner till (1) och kan dimensionera (3) sidostagningen av fackverk
- har grundläggande kunskaper i brandteknsik dimensionering av träkonstruktioner (3)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen