Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Profilering: Konstruktion » Konstruktion » Stålkonstruktioner 2

Stålkonstruktioner 2

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO08
Namn: Stålkonstruktioner 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - Kan utgående från tvärsnittets spänningsfördelning avgöra till vilken tvärsnittsklass profilen tillhör och kan beräkna moment- och tvärkraftskapacitet i alla fyra tvärsnittsklasser.
- Känner till (1) vilka olika former av instabilitet som förekommer för balkar och pelare, samt hur dessa inverkar på stavars bärförmåga. Kan beräkna (3) stavarnas kapacitet med avseende på ovan nämnda stabilitetsproblem.
- Kan med hjälp av tumregler (1) ta fram relevanta mått och profiler till fackverksbalkar. Kan (3) dimensionera ramstänger och diagonaler, samt deras anslutningar för fackverksbalkar. Och kan också dimensionera fackverkens anslutningar till andra stomkomponenter.
- Känner till hur de vanligaste typerna av stålbyggnader strukturellt är utformade, samt kan redogöra för hur de är förstyvade(1). Kan dimensionera en typisk stålbyggnad med nödvändiga förstyvningar(3). Förstår till fullo hur den strukturella utformningen inverkar på valet av nödvändigt profiltvärsnitt och kan välja lämplig strukturell utformning, så att byggnadens totala stålmängd kan optimeras (5).
- Kan dimensionera skjuvade och (1) enkla (3) dragna bultförband. Kan dimensionera bultförband med flera samtidigt verkande kraftriktningar (5).
- Kan dimensionera skjuvade, dragna och vridna svetsförband (1). Behärskar att dimensionera mångfacetterade svetsförband med komponentmetoden (5).
- Kan dimensionera böjda konstruktionselement med avseende på brand (1). Behärskar dimensionering av böjda, tryckta och dragna tvärsnitt med avseende på brand (5).
- Känner till (1) typiska stålritningars centrala innehåll och kan behjälpligt utforma sådana för stålbyggnader. Kan (3) uppgöra tillräckligt bra ritningar för industriell tillverkning av stålkonstruktioner. Kan (5) uppgöra bra, strukturerade och kompletta ritningar för en hel byggnad med stålstomme.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen