Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Profilering: Konstruktion » Konstruktion » Betongkonstruktioner 2

Betongkonstruktioner 2

Utförandeplaner
Kod: BYV14KO09
Namn: Betongkonstruktioner 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - kan beräkna nedböjning och sprickvidd för balkar och plattor (3)
- kan dimensionera grundsulor och pålplattor (3)
- kan beräkna korsarmerde plattor med elementarfallsmetod (1) och brottlinjeteori (3) och kan koncentrera armeringen (5)
- kan dimensionera pelardäck med strimlemetod (3) och brottlinjeteori (3)
- kan dimensionera väggbalkar och konsoler (3)
- kan utföra stabilitetsberäkning på våningshus (5)
- känner till vanliga betongelement (1) och har grundläggande färdigheter i elementplanering med Tekla Structures (3)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen