Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Profilering: Produktion » Produktion

Produktion

Utförandeplaner
Kod: BYV14PO
Namn: Produktion
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 0    År 2: 0    År 3: 0    År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen