Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Infra » Byggnadsmätningar

Byggnadsmätningar

Utförandeplaner
Kod: BYV14IN03
Namn: Byggnadsmätningar
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Vitsord 1: Studerande ska kunna omvandla ritningsmått till koordinater
Vitsord 3: Studerande kan kunna utföra utsättningsmätningar på byggarbetsplatser
Vitsord 5: Studerande ska kunna planera, beräkna och utföra byggnadsmätningar utgående från toleranser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen