Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Infra » Grunder i infrabyggande

Grunder i infrabyggande

Utförandeplaner
Kod: BYV14IN01
Namn: Grunder i infrabyggande
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - Förstå infrastrukturens och infrabyggandets betydelse i samhället
- Kunna uppgöra en enkel gatu-, väg- eller annan markbyggnadsplan
- Kunna förstå hur samhällets vattenförsörjning fungerar och hur råvatten samt avloppsvatten renas
- Kunna grunderna inom jordbyggnad och planera enkla jordbyggnadsarbeten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen