Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Produktion » Fastighetsekonomi

Fastighetsekonomi

Utförandeplaner
Kod: BYV14PR02
Namn: Fastighetsekonomi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - har en inblick i byggnadsvärdering (1)
- kan tillämpa de allmänna värderingsmetoderna på olika typer av objekt, såsom t.ex. råmark, skogsmark, fritidsfastigheter, vattenområden o.dyl. objekt (3)
- kan uppgöra värderingsutlanden på egen hand (5)
- känner till grunderna för värdering i specialsituationer (3), såsom t.ex. ersättningsvärdering, och kan tillämpa dem (5)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen