Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Profilering: Konstruktion » Konstruktion

Konstruktion

Utförandeplaner
Kod: BYV14KN
Namn: Konstruktion
SP totalt: 25
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 0    År 2: 0    År 3: 10    År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - får grundläggande kunskaper om bärverk, beräkningsmodeller, laster och lastförutsättningar
- kan dimensionera vanligt förekommande bärverk i betong, stål, trä eller murverk enligt Eurocode 2, 3, 5 och 8
- kan beräkna krafter, spänningar och deformationer i statiskt bestämda och obestämda stångbärverk med olika metoder
- besitter grundläggande kunskaper om dynamiskt belastade konsktruktioner
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen