Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Planering » Byggnads- och miljörätt

Byggnads- och miljörätt

Utförandeplaner
Kod: BYV14PL05
Namn: Byggnads- och miljörätt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - Kan söka fram de viktigaste lagsamlingarna och enkla svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner till det mest grundläggande i olika förfaranden för bygglov och miljötillstånd. Känner till några grundprinciper i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser (1)
- Hittar i de viktigaste lagsamlingarna och kan ge svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner till förfaranden för bygglov, miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning. Känner till grundprinciperna i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser (3)
- Hittar i de viktigaste lagsamlingarna och ge preciserade svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner väl till förfaranden för bygglov, miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning. Känner till grundprinciperna i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser och göra enkla tolkningar av dem (5)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen