Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Planering » Byggnadsinformation

Byggnadsinformation

Utförandeplaner
Kod: BYV14PL01
Namn: Byggnadsinformation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Olika typer av byggritningar och ta ut mått
(1) Kan läsa arkitekt-, väg- och konstruktionsritningar
(3) Kan ta ut mått och mängder
(5) Kan dessutom jämföra med installationstekniska ritningar
Modellbaserad information
(1) Kan ta ut enkla byggritningar samt listor ur modell
(3) Kan ta ut ritningar, mängder och listor ur modell i olika former
(5) Kan organisera team-projekt för jämförelse och uttag av modellbaserad information
Byggnadsdokumentation
(1) Kan göra en ytlig dokumentation av en befintlig byggnad på svenska
(3) Kan göra en ytlig dokumentation av en befintlig byggnad på engelska
(3) Kan göra en dokumentation och beskrivning av en befintlig byggnad på engelska
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen