Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Teknikstudier och yrke » Grunder i datateknik

Grunder i datateknik

Utförandeplaner
Kod: BYV14TS03
Namn: Grunder i datateknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan logga in på skolans nät och läsa sin e-post (1)
behärskar ett epostprogram (5)
- kan hitta information på skolans hemsidor (1)
behärskar informationssökning på internet (5)
- kan hantera filer på hemområdet (1) har fördjupad kunskap om ett operativsystem (5)
- kan skriva enklare tekniska dokument (1) kan skriva komplicerade tekniska dokument med ekvationer, tabeller och figurer (5)
- kan utföra enkel kalkylering, skapa diagram (1)
kan utföra avancerade beräkningar i ett kalkylblad, kan skapa
makron för att automatisera användandet (5)
- känner till grunderna för databashantering (1) kan skapa en egen databas, kan skapa frågor, formulär och rapporter (5)
- kan skriva en enkel presentation (1) kan skapa tydliga och genomtänkta presentationer (5)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen