Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Teknikstudier och yrke

Teknikstudier och yrke

Utförandeplaner
Kod: BYV14TS
Namn: Teknikstudier och yrke
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 0    År 3: 0    År 4: 0    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen