Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till sjukskötare, Vasa (vuxenutbildning) » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext » Vård inom kirurgisk vårdkontext 1

Vård inom kirurgisk vårdkontext 1

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KVV09
Namn: Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Äldrevård och långvårdsmedicin
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom kirurgisk vårdkontext
- kan inom kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa (vuxenutbildning)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen