Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till sjukskötare, Vasa (vuxenutbildning) » TEORETISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap

Klinisk vårdvetenskap

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KV
Namn: Klinisk vårdvetenskap
SP totalt: 45
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 18    År 2: 18    År 3: 6    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- kan aktivt använda evidensbaserad klinisk vårdvetenskap som grund för patientvården samt kan medverka till olika problemlösningsmodeller i interprofessionella vårdteam
- har teoretiska och praktiska färdigheter i vårdarbete och kan använda evidensbaserad kunskap inom olika vårdkontext
- behärskar de i kliniskt vårdarbete centrala åtgärderna och diagnostiska undersökningarna som är del av patientens helhetsvård
- kan använda olika filosofiska, etiska och pedagogiska modeller i handledningen av patienter och deras närstående
- kan kritiskt granska, utvärdera och utveckla sin egen vårdverksamhet och sitt kunnande
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa (vuxenutbildning)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen