Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till sjukskötare, Vasa (vuxenutbildning) » TEORETISKA STUDIER » Hälsofrämjande vårdvetenskap » Familjehälsa

Familjehälsa

Utförandeplaner
Kod: VÅV14HV03
Namn: Familjehälsa
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Folkhälsoarbete
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om och förstår betydelsen av familjecentrerad vård
- har grundläggande kunskap om graviditet, förlossning och barnsängstid samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
- har grundläggande kunskap om barns och ungas hälsa samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
- har kunskap om och förstår barnsjukvårdens särdrag
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa (vuxenutbildning)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen