Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Kulturkunskap » Teaterhistoria

Teaterhistoria

Utförandeplaner
Kod: SCK14KK01
Namn: Teaterhistoria
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har grundläggande kunskaper i teaterhistoria
- Kan transformera teaterhistorisk kunskap till konstnärlig gestaltning
- Förstår relationen mellan teater och samhälle
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen