Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Regi och dramatik » Konstnärligt ledarskap 1

Konstnärligt ledarskap 1

Utförandeplaner
Kod: SCK14RD03
Namn: Konstnärligt ledarskap 1
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - Har kunskap om och kan identifiera styrkor och svagheter i det egna ledarskapet
- Kan använda, anpassa och utveckla arbetskonventioner under varierande dramatiska omständigheter
- Har kunskap om dramaturgiskt tänkande och dess påverkan på en slutprodukt.
- Kan planera och utarbeta en repetitionsperiod och som är adekvat för det givna uppdraget
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen