Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Regi och dramatik » Regi 2

Regi 2

Utförandeplaner
Kod: SCK14RD02
Namn: Regi 2
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har fördjupad insikt i teaterns teckensystem
- Har fördjupad analysförmåga i arbete med en pjäs och har utvecklat en regiplan
- Kan regissera en pjäs
- Har vidareutvecklat sitt personliga ledarskap som regissör
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen