Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Regi och dramatik » Regi 1

Regi 1

Utförandeplaner
Kod: SCK14RD01
Namn: Regi 1
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan analysera ett sceniskt förlopp
- Har inblick i regissörens mångfacetterade arbete
- Kan iscensätta en självvald text
- Har kunskap om regi ur ett historiskt perspektiv
- Har startat utvecklingen av en personlig ledarskapsstil som regissör
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen