Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Regi och dramatik

Regi och dramatik

Utförandeplaner
Kod: SCK14RD
Namn: Regi och dramatik
SP totalt: 27
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 14    År 3: 13    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen