Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Kroppen som uttrycksmedel » Fysisk teater,mask och Clown

Fysisk teater,mask och Clown

Utförandeplaner
Kod: SCK14KU01
Namn: Fysisk teater,mask och Clown
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 8    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap i fysiskt uttryck
- har kännedom om clown- och maskteknik
- har praktisk erfarenhet av clown- och maskteknik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen