Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Kroppen som uttrycksmedel » Improvisation 2

Improvisation 2

Utförandeplaner
Kod: SC10LU61
Namn: Improvisation 2
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan improvisera på basen av olika metoder t.ex. Keith Johnstone, Viola Spolin och Tjechov
- Har vidareutvecklat iakttagelseförmåga, fantasi, närvaro, koncentration, kontakt, lyhördhet och samspel inom sceniskt arbete
- Har vidareutvecklat gestaltningsförmåga och spontanitet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen