Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Kroppen som uttrycksmedel » Rörelse 3

Rörelse 3

Utförandeplaner
Kod: SC10LU43
Namn: Rörelse 3
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har grundläggande kunskaper i komposition och koreografi
- Har förvärvat förbättrad styrka och smidighet
- Har vidareutvecklat den akrobatiska förmågan
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen