Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Kroppen som uttrycksmedel » Rörelse 1

Rörelse 1

Utförandeplaner
Kod: SC10LU13
Namn: Rörelse 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan utnyttja kroppens möjligheter och spontaniteten i rörelsen
- År medveten om den egna kroppen, dess möjligheter och gränser
- Har praktisk erfarenhet av och känner till akrobatik och nutidsdans
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen