Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Kroppen som uttrycksmedel

Kroppen som uttrycksmedel

Utförandeplaner
Kod: SCK14KU
Namn: Kroppen som uttrycksmedel
SP totalt: 34
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 14    År 3: 4    År 4: 11    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen