Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Uppdragsprojekt 6 » Dramapedagogik 5 Publikarbete

Dramapedagogik 5 Publikarbete

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU61
Namn: Dramapedagogik 5 Publikarbete
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan planera och genomföra publikarbete för olika institutioner t.ex. teatrar, orkestrar och muséer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen