Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Uppdragsprojekt 6 » Praktik, tillämpad teater

Praktik, tillämpad teater

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU63
Namn: Praktik, tillämpad teater
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan omsätta pedagogisk teori till konkret handling
- Kan planera och utvärdera dramaförlopp inom ramen för en praktik
- Har kunskap i att leda grupper och har kunskaper i gruppdynamiska processer
- Förstår komplexiteten i det dramapedagogiska arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen