Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Uppdragsprojekt 6

Uppdragsprojekt 6

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU6
Namn: Uppdragsprojekt 6
SP totalt: 11
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 11    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan själv såväl använda olika improvisationsmetoder som förmedla dem till en grupp
- Kan anpassa metod och ledarstil till gruppens behov
- Bekantar sig med almänna stilar inom tillämpat drama.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen