Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro/Uppdragsprojekt 5 » Scenframställning 4

Scenframställning 4

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU53
Namn: Scenframställning 4
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan ta ett utökat ansvar för en scenproduktion
- Kan ta ett utökat ansvar för marknadsföringen av ett projekt
- Kan tilllkalla och genomföra en presskonferens
- Har vidareutvecklat sin skådesperlarkonst
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen