Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro/Uppdragsprojekt 5 » Scenografi

Scenografi

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU51
Namn: Scenografi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har utvecklat ett scenografiskt tänkande
- Kan grunderna i scenografins historia
- Har kunskap i materiallära och kan lösa scenografiska problem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen